Monday, March 23, 2015

На часу српског језика...

На часу српског језика ученици су писали саставе на једну од понуђених тема:

  • Желим да путујем са...
  • Не желим да путујем са...
У својим задацима, ученици су објаснили изборе које су направили на радионици "Путовање возом по сопственој жељи".И поред разговора о предрасудама које евидентно имамо у вези различитих социјалних група, ученици су се тешко дистанцирали од својих иницијалних разлога за дискриминацију. То је нарочито видљиво када је у питању очување здравља.

Потребно је додатно радити на подизању свести о ризичном понашању како са ученицима, тако и са одраслима.

Путовање возом по сопственој жељиНакон одабира пожељних и непожељних сапутника, ученици су образлагали своје одлуке и дискутовали о њима.
Најважнији закључци су се тицали

  • оболелих особа - ако одбацујемо оболеле људе подстичемо их да скривају своје стање, а такво понашање је друштвено непожељно и неодговорно
  • особа које другачије изгледају - ако је неко визуелно видљиви припадник социјалне групе која важи за агресивну, склони смо да га се клонимо, не размишљајући каква је он особа у ствари.
  • особа које носе са собом дигиталне уређаје - сматрамо их за пожељне сапутнике зато што се надамо да ће нам их уступити и да ћемо се, током пута, забавити.


Monday, March 16, 2015

Светско благо

Кроз радионицу "Светско благо" ученици су искусили неједнакост и неправду у подели светског богатства.

Циљеви радионице:
  • да ученици развију разумевање према неправдама које произилазе из неједнаке расподеле богатства и моћи 
  • да ученици размисле о томе како је расподела богатства повезан са факторима као што су старост, способност, приступ информацијама, наслеђе, итд. 
Коришћен материјал
150 папирних новчића 
5 пари чарапа 

  

Након актиности и разговора, ученици су, користећи веб огласну таблу одговарали на постављена питања.