Monday, March 23, 2015

Путовање возом по сопственој жељиНакон одабира пожељних и непожељних сапутника, ученици су образлагали своје одлуке и дискутовали о њима.
Најважнији закључци су се тицали

  • оболелих особа - ако одбацујемо оболеле људе подстичемо их да скривају своје стање, а такво понашање је друштвено непожељно и неодговорно
  • особа које другачије изгледају - ако је неко визуелно видљиви припадник социјалне групе која важи за агресивну, склони смо да га се клонимо, не размишљајући каква је он особа у ствари.
  • особа које носе са собом дигиталне уређаје - сматрамо их за пожељне сапутнике зато што се надамо да ће нам их уступити и да ћемо се, током пута, забавити.


No comments:

Post a Comment