Monday, March 23, 2015

На часу српског језика...

На часу српског језика ученици су писали саставе на једну од понуђених тема:

  • Желим да путујем са...
  • Не желим да путујем са...
У својим задацима, ученици су објаснили изборе које су направили на радионици "Путовање возом по сопственој жељи".И поред разговора о предрасудама које евидентно имамо у вези различитих социјалних група, ученици су се тешко дистанцирали од својих иницијалних разлога за дискриминацију. То је нарочито видљиво када је у питању очување здравља.

Потребно је додатно радити на подизању свести о ризичном понашању како са ученицима, тако и са одраслима.

No comments:

Post a Comment