Monday, March 16, 2015

Светско благо

Кроз радионицу "Светско благо" ученици су искусили неједнакост и неправду у подели светског богатства.

Циљеви радионице:
  • да ученици развију разумевање према неправдама које произилазе из неједнаке расподеле богатства и моћи 
  • да ученици размисле о томе како је расподела богатства повезан са факторима као што су старост, способност, приступ информацијама, наслеђе, итд. 
Коришћен материјал
150 папирних новчића 
5 пари чарапа 

  

Након актиности и разговора, ученици су, користећи веб огласну таблу одговарали на постављена питања.

No comments:

Post a Comment